Judita Kabzanová

Nebojme se umělé inteligence

Rok 2023 byl ve znamení významného pokroku na poli umělé inteligence (anglicky AI - Artificial Intelligence). Došlo k výraznému rozvoji modelů hlubokého účení (deep learning) a zejména k masivnímu rozšíření nástrojů využívajících AI mezi běžnými uživateli počítačů a dalších digitálních technologií.

Máme se umělé inteligence bát?

Jistě jste si vzpomněli na více či méně katastrofické scénáře sci-fi filmů a knih, kde umělá inteligence zcela ovládne lidstvo a to pak trpí pod strašlivou nadvládou robotů... Možná vás ohromné možnosti AI  přímo děsí a nejraději vytáhli starý psací stroj a odpojili se od systému?

Nemějte strach

Jako všechny technologické nástroje může být AI zlý pán, ale výborný pomocník. Samozřejme že s narůstajícím využitím AI se objevují také právní a etické otázky jejího využití. Kromě autorských práv budeme v budoucnu řešit také nečekané etické otázky, ale to už patří ke každému technologickému pokroku. Lidé si před několika desítkami let také jen stěží dokázali představit fungování dnes běžných věcí, jako je například elektronické bankovnictví nebo on-line podnikání.

Nemusíte se bát ani o svou práci

Práce umělé inteligence určitě nahradí některé oblasti lidské činnosti, ale přinese zase nové možnosti a specializace v zaměstnání. Budou totiž potřeba lidé, kteří jí budou umět používat.

Umělá inteligence - INNOIT blog

 

 

Kde nám dnes AI pomáhá?

Díky univerzálnímu využití umělé inteligence v nejrůznějších výrobních a řídících procesech se už nyní běžně s AI potkáváme, aniž bychom si to plně uvědomovali. Umělá inteligence nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích, a to díky úžasné schopnosti zpracovávat velká množství dat, provádět analýzy, učit se nápodobou a autonomně rozhodovat.

 

 • E-commerce
  V online podnikání a marketingu se AI využívá pro personalizované doporučení produktů různým cílovým skupinám, analýzu chování zákazníků, optimalizaci cen a predikci poptávky, ale i v kreativních procesech. Nesmíme zapomenout ani na boom chatbotů a virtuálních asistentů, kteří dokáží úspěšně doplňovat zákaznickou podporu.

 

 • Vzdělávání
  V oblasti školství může AI poskytovat personalizované výukové programy, adaptivní výuku, hodnocení a analýzu výsledků studentů.

 

 • Zemědělství
  I v zemědělské výrobě může AI pomáhat v optimalizaci zavlažování, predikci sklizní, monitorování plodin a zlepšení rozhodovacích procesů. Velké chovy hospodářských zvířat využívají AI pro analýzy genetických dat, optimalizaci provozních postupů a monitoring zdravotního stavu zvířat.

 

 • Finanční služby
  V bankovnictví a finančním sektoru se AI využívá již standardně pro detekci podvodů, predikci tržních trendů, personalizované investiční rady a automatizaci obchodních procesů.

 

 • Zdravotnictví
  AI se používá mnoha způsoby, například v oblasti obrazové diagnostiky (MRI, CT), kde dokáže odhalit i velmi malé změny ve zkoumaných tkáních. Dokáže na základě datových souborů navrhnout personalizovanou léčbu, analýzu zdravotních dat a podobně.

 

 • Průmysl a energetika
  Průmysloví roboti a autonomní systémy výroby jsou řízeny umělou inteligencí. Díky sběru dat a následnému učení je možné optimalizovat výrobní procesy, sledovat stavy zařízení a předvídat například potřebu údržby nebo odhalovat procesní chyby. V energetice se AI používá také pro optimalizaci distribuce energie z různých zdrojů.

 

 • Automotive
  Využití AI v automobilovém průmyslu je dnes již zcela běžnou věcí a mnoho z nás se již setkalo s jízdními asistenty v moderních vozidlech. AI lze úspěšně využít pro okolí, navigaci, plánování trasy a bezpečné řízení vozidla. Dále se využívá v prediktivní údržbě a vylepšování chytrých dopravních systémů, které by mohly v budoucnu fungovat i pro vozidla bez humáních řidičů.
 

 

Jak lze AI využít v digitálním marketingu?

Umělá inteligence může v marketingu hrát klíčovou roli.
Lze ji využít k zvyšování efektivity e-shopu, personalizaci a automatizaci mnoha marketingových aktivit, ale také ke kreativním účelům.

 

 

1. Personalizovaný obsah a cílení
2. Chatboty a virtuální asistenti
3. Analýza metrik a prediktivní analýza
4. Kreativní AI

Personalizovaný obsah a cílení
Zvýšíte účinnost marketingu a optimalizujete náklady.

AI může zkoumat chování uživatelů na webu, jejich předchozí interakce a preferenční data k vytváření personalizovaného obsahu. To zahrnuje personalizované e-maily, webové stránky, nabídky a doporučení produktů.

Umělá inteligence může také analyzovat velká množství dat a identifikovat cílové skupiny pro reklamní kampaně na základě demografických údajů, chování uživatelů a dalších faktorů. Tím se zvyšuje účinnost reklam a snižují náklady.

Chatboty a virtuální asistenti
Ulehčete práci sobě i svým zaměstnancům

Využití chatbotů a virtuálních asistentů umožňuje firmám poskytovat rychlé a personalizované odpovědi na dotazy zákazníků. Chatboty mohou být integrovány na webové stránky, sociální média nebo v rámci mobilních aplikací. Chytří virtuální asistenti a plug-iny mohou značně zefektivnit práci s kancelářskými programy, účetnictví, project management a další nezbytné pracovní procesy. 

Analýza metrik a prediktivní analýza
Vyhodnocujte své kampaně jednodušeji

AI může použít prediktivní analýzu k odhadu chování zákazníků, predikci budoucí poptávky a identifikaci trendů na trhu. To může firmám pomoci lépe plánovat své marketingové strategie.

Moderní nástroje pro analýzu a hodnocení nejrůznějších marketingových metrik, jako je třeba Google Analytics, už postupy umělé inteligence ve svých aplikacích obsahují. 

Kreativní AI
Využijte schopnosti generativních nástrojů

Přestože AI může být mocným nástrojem pro vytváření kreativního obsahu, je důležité vzít v úvahu, že lidská kreativita a lidský pohled jsou stále nezbytné pro hodnocení a dotváření výsledného obsahu.

Integrace AI do kreativního procesu může však zvýšit efektivitu práce. Nezapomnte však na pečlivou kontrolu správnosti kreativních výstupů pocházejících od AI.

 

Kreativní využití umělé inteligence

Obrázky a fotografie

Generativní modely mohou být použity k vytváření nových a originálních vizuálních prvků, jako jsou obrázky, designy nebo dokonce celá umělecká díla. Tyto modely jsou schopny "naučit se" z existujících dat a generovat nové obsahy podobné tomu, co bylo ve vstupních datech.
Při použití těchto nástrojů je třeba velmi dobře sestavit zadání. Je potřeba se seznámit s tzv. promptem, což je forma zadání příkazu umělé inteligenci tak, aby jí daný modul porozuměl. AI nástroje jsou různě citlivé na přesnost a správnost promptu.

Design a grafický obsah

Některé nástroje využívající AI mohou pomáhat s designem a tvorbou grafického obsahu. Tyto nástroje mohou generovat vizuální prvky, optimalizovat barvy a layouty nebo dokonce vytvářet kompletní designové prvky pro webové stránky, bannerové reklamy, wireframy, navrhovat barevné palety apod.

Bing - grafický návrh - INNOIT blog

www.bing.com/images/create
​grafické návrhy vytvořené AI od společnosti Bing

Bard - automatický text - INNOIT blog

bard.google.com
​kvíz vytvořený Bardem od společnosti Google

Automatické psaní textu

AI algoritmy, které se týkají přirozeného jazyka, mohou být využity k vytváření textového obsahu, včetně reklamních sloganů, produktových popisů nebo dokonce celých článků. V rámci AI nástrojů můžete tyto algoritmy učit a podsunout jim svůj styl na základě existujících textů a stylů psaní.
Textové nástroje umělé inteligence však rozhodně nejsou neomylné. Informace, které vám AI vygeneruje, vždy ještě ověřte ze spolehlivých zdrojů. AI nástroje berou v potaz veřejně dostupná data, v nichž se ovšem také nachází mnoho nepřesností a zkreslených informací. Pamatujte, umělá inteligence není žádné orákulum, ale pouhý robot.

Audio a video

AI může být použita k editaci videí, tvorbě efektů a animací, a dokonce i k vytváření videí na základě statických obrázků nebo textu. Umělá inteligence také umí generovat zvukový obsah, včetně hudebních skladeb, zvukových efektů nebo dokonce syntetického hlasu pro reklamy nebo prezentace.

Chat GPT - INNOIT blog

chat.openai.com
text vygenerovaný Chatem GPT

Midjourney - INNOIT blog

www.midjourney.com
​"Fotografie" vytvořené AI Midjourney

 

Co je to prompt?

V kontextu modelů založených na umělé inteligenci je "prompt" text nebo série slov, která je použita k instruování modelu nebo generování odpovědi. Může být formulován tak, aby model produkoval specifické odpovědi nebo generoval obsah v souladu s určitým stylem nebo tématem.

Prompt je tedy způsob, jak komunikovat s jazykovými modely a instruovat je k produkci požadovaných textových výstupů.

Schopnost promptování je umění formulování otázek nebo příkazů tak, aby generované odpovědi byly co nejvíce relevantní nebo odpovídaly vašim potřebám.

 

 

 

Jak se vzdělat v oblasti promptování a umělé inteligence?

 • Přečtěte si dokumentaci

Chcete-li lépe porozumět tomu, jak váš konkrétní model funguje a jak s ním interagovat pomocí promptů, přečtěte si dokumentaci poskytovanou vývojáři modelu.

 • Experimentujte s různými formulacemi

Vyzkoušejte různé způsoby formulování promptů. Naučte se, jak různé fráze a struktury mohou ovlivnit výstupní odpovědi. Způsoby promptování se u jednotlivých modelů liší. Podívejte se na výstupy modelu, analyzujte je a zkoumejte, jak změny v promptech ovlivňují odpovědi. Tato analýza může pomoci zlepšit vaše schopnosti formulovat účinné prompty. Nespokojte se s průměrným výsledkem.

 • Zúčastněte se online komunit a vzdělávání

Připojte se k online komunitám zaměřeným na umělou inteligenci, kde můžete diskutovat s ostatními uživateli, sdílet zkušenosti a získat rady od lidí, kteří se zabývají podobnými otázkami. Existují také online kurzy, které se věnují interakci s umělou inteligencí a promptováním. S postupem času a praxí můžete získat hlubší porozumění a dovednosti v efektivním zadávání příkazů umělé inteligenci.

 • Pracujte s reálnými úkoly

Aplikujte své znalosti promptování na reálné úkoly nebo projekty. To vám umožní získat praktické zkušenosti a pochopit, jak efektivně využít umělou inteligenci ve vašem oboru.

 

 

 

Shrnutí

Umělá inteligence je prudce se rozvíjející obor, který se týká všech oborů lidské činnosti. Pokud nebudeme rozumět základním principům jejího fungování, budeme v moderním světě zcela ztraceni.

AI lze bez obav použít jako kreativní i analytický nástroj v digitálním marketingu, ale je třeba uvědomit si její limity a počítat s nimi. Mějte na paměti, že některé textové nebo obrazové výstupy nezohledňují skutečný stav věcí. AI pouze používá zdroje nezávisle na jejich pravdivosti.  Informace získáné z generátorů textu si vždy ověřte u spolehlivých zdrojů.

Správné zadání a formulace příkazů pro umělou inteligenci je zcela klíčové pro výstupy i následné učení algoritmu. Informační vstup pro AI se nazývá prompt. Experimentujte a objevujte možnosti promptování a nespokojte se s málem. 

 

Máte pocit, že tomu nerozumíte?

Potřebujete pomoct se zapojením AI do vaší digitální komunikace ?

Kontaktujte nás >

Ozvěte se nám a společně najdeme řešení.

 

 

 

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
www.opendatasoft.com/en/glossary/artificial-intelligence-ai
punktum.net/insights/benefits-of-ai
bard.google.com
www.bing.com/images/create
www.midjourney.com
chat.openai.com