Judita Kabzanová

Klíčová slova - klíč k vašemu úspěšnému webu

Klíčová slova, (v angličtině keywords - zkratka KW), jsou výrazy, fráze nebo slovní spojení, která váš potenciální zákazník na internetu vyhledává, aby našel konkrétní službu nebo informace.

Jsou vlastně klíčem,
který může odemknout bránu k vašemu webu.

Můžou být jednoslovná i poměrně dlouhá, vyskytovat se v různých mluvnických tvarech, s diakritikou i bez.

Čím přesnější dotaz uživatel do vyhledávače zadá, tím relevantnější odpověď dostane. Pokud chcete, aby se váš web či e-shop objevil v organickém výsledku vyhledávání na horních pozicích, je třeba klíčová slova správně zapojit do obsahu svého webu. Jak přesně se tyto konkrétní výrazy mohou použít na vašich webových stránkách jsme popisovali v článku o ON-Page a OFF-page SEO faktorech

PPC kampaně - klíčová slova - INNOIT

 

 

 

Pokud používáte reklamní PPC systémy, bez správně zvolených klíčových slov se neobjedete už vůbec, protože vaše reklamy se budou zobrazovat právě jen tehdy, pokud uživatel vyhledá konkrétní klíčové slovo, které je s vaší reklamou spojeno. Úspěch vaší kampaně je však závislý i na dalších faktorech, o kterých jsme psali ve článku 7 faktorů, díky kterým jsou vaše PPC kampaně úspěšné.
Jak ale zjistíme, která slova lidé na internetu opravdu vyhledávají a v jaké míře? Možností je několik. Pro profesionály existují placené nástroje, které umí zobrazit hledanost klíčových slov v různých vyhledávačích, najdou podobná klíčová slova, nebo vám ukáží, jaké výrazy používá ve svých reklamách konkurence. 

Věděli jste, že existuje Google nástroj,
který se jmenuje plánovač klíčových slov?

Najdete ho jako součást reklamního nástroje GoogleAds a jeho použití je bezplatné.

Pomůže vám zjistit, jaká klíčová slova jsou nejčastěji vyhledávána, sestavit vám jejich plán a dokonce může navrhnout odhad jejich hledanosti a proklikovosti na základě předpokládané investované částky. Podobný nástroj obsahuje i český reklamní systém od Seznamu - SKlik.

Jak vyhledávače zobrazují výsledky?

Každý vyhledávač zobrazuje výsledky vyhledávání a řadí je na stránce podle jiných kritérií (tzv. SERP). Pro Google platí, že zohledňuje relevanci obsahu uvedeného ve stránce i meta značkách, titulcích a popiscích. Pokud se na těchto místech vyskytují správná klíčová slova, vyhledávač zobrazí odkaz na vaši stránku na vyšších pozicích. Právě zde, na stránce s výsledky, se rozhoduje, zda uživatel přijde na váš web. 

 

 

 

Typy klíčových slov v PPC kampaních

Uživatelé webu však nepoužívají k vyhledávání pouze klíčová slova. Často užívají celé fráze, otázky nebo celé věty, kterým se říká vyhledávací dotazy. Tyto dotazy mohou obsahovat více klíčových slov, podle toho, co chce uživatel najít. Použitím vhodných kombinací klíčových slov můžete dovést na svůj web právě ty uživatele, kteří hledají váš konkrétní obsah. Použití vhodných frází se uplatní i v SEO, ale zejména se využívá v PPC marketingu. 

 

1. Volná shoda

Nejméně těsná shoda klíčového slova s vyhledávacím dotazem. Při použití volné shody máte nejmenší kontrolu nad tím, komu konkrétně se vaše reklama zobrazí. V tomto případě nezáleží na pořadí, v jakém jednotlivá klíčová slova použijete. Dokonce většinou nezáleží ani na diakritice, ale vždy raději zkontrolujte, zda vyhledávač nepovažuje varianty s diakritikou a bez za dvě různá slova.

Zobrazování reklamy spustí i synonyma, jiné relevantní výrazy k tématu, slova která jsou příbuzná nebo dokonce úplně jiná klíčová slova, která vyhledávač vyhodnotil jako relevantní k vašemu obsahu.

Pokud jako klíčové slovo s volnou shodou označíte např. frázi „web na míru“, bude se vaše reklama zobrazovat na všechny vyhledávací dotazy, které obsahují slova „web“ a „na míru“. V tomto případě ale zobrazí stránky, které obsahují například „obleky na míru – navštivte náš web“. Tento výsledek je však pro uživatele, který hledá informace o tvorbě webů, naprosto nerelevantní.

Volná shoda se do vyhledávačů zapisuje bez žádných dalších operátorů a je výchozím typem shody, takže pokud přidáváte klíčová slova do vyhledávání bez dalších atributů, přidáváte je právě k volné shodě. 

 

2. Frázová shoda

Při použití frázové shody se vaše reklama spustí i na klíčové slovo, které má s vašim klíčovým slovem podobný význam, je v jiném mluvnickém tvaru nebo v jiném slovním spojení. Pokud například zadáte do reklamních kampaní frázi „tvorba webů na míru“, vaše reklama bude vidět i poté, co uživatel vyhledá slovní spojení „webové stránky na míru“ nebo „tvorba webů na zakázku“.
Klíčová slova ve frázové shodě je nutno pro reklamní systémy označit uvozovkami.

3. Přesná shoda

Přesná shoda je nejtěsnějším spojením frází nebo klíčových slov, které je možno ve vyhledávací strategii použít. Reklamy se budou zobrazovat po zadání přesné formulace klíčových slov tak, jak si je nastavíte. Pokud například vyhledáte frázi „e-shop na míru“, zobrazí se pouze reklamy, které budou jako klíčové slovo mít přesně toto slovní spojení. Už se ale nezobrazí reklamy, které mají jako klíčová slova zadáno například „design e-shopů na přání“ nebo „e-shop podle vašeho gusta“. Přesná shoda tedy spustí nejmenší počet reklam, ale zároveň je pomocí ní možno velmi přesně cílit. 

PPC kampaně - klíčová slova - INNOIT

 

4. Vylučující klíčová slova

Díky použití tzv. negativních nebo vylučujících klíčových slov, můžete zajistit, aby se vaše reklamy nezobrazovaly po zadání právě takového vyloučeného výrazu. Například pokud děláte pouze weby, ale už neposkytujete uživatelům e-shopy, může být takovým negativním klíčovým slovem třeba fráze „tvorba e-shopů“.
Je vhodné pravidelně a dostatečně často revidovat vyhledávací dotazy a případně z nich filtrovat právě vylučující klíčová slova. Můžou to být konkurenční produkty nebo názvy konkurenčních firem, anebo právě produkty, které neposkytujete. 

 

 

 

Shrnutí

Klíčová slova vybírejte pečlivě. Použijte takové výrazy a sousloví, kterými by zákazníci popsali vaše produkty nebo služby. Klíčová slova musí přímo souviset s tématem reklamy a stránky, na kterou zákazníky odkazujete. Nejúčinnější bývají obvykle klíčová slova ve formě sousloví o dvou až třech slovech.

Podobná klíčová slova seskupte do reklamních sestav.

Zkuste klíčová slova logicky sdružovat podle témat, která mohou kopírovat strukturu vašich produktu nebo služeb. Pro každou skupinu klíčových slov lze vytvořit nezávislé reklamní sestavy, takže budete moci zobrazovat konkrétní reklamy na každou skupinu produktů. Nezapomeňte správně označit typy shod klíčových slov dle konkrétního cílení. Nakonec ještě přidejte vylučující klíčová slova a fráze, abyste zbytečně nevyčerpávali váš reklamní rozpočet tím, že se uživatelům budou zobrazovat vaše reklamy na jejich nerelevantní dotazy.

Klíčová slova jsou základními stavebními kameny pro vaše podnikání na internetu.

Jejich kvalitní analýza, roztřídění a správné nastavení shod ve vyhledávacích systémech je zcela zásadní pro úspěšné zobrazovaní vašich stránek ve vyhledávači.

Máte pocit, že tomu nerozumíte?

Nevíte, jak s klíčovými slovy začít?

Kontakty >

Ozvěte se nám. Společně navrhneme klíčová slova pro váš business,
provedeme analýzu a na na jejím základě navrhneme vylepšení vašeho webu nebo e-shopu.

Zdroje:

www.innoit.cz
www.support.google.com