Marjana Hafijčuková

Work-life balance

Rozvoj technologií, změny ve společnosti a globalizace v posledním desetiletí měly významný vliv na typickou pracovní dobu a náplň práce.
S rozšířením popularity práce na dálku se začaly postupně stírat pomyslné hranice mezi prací a osobním životem.

V čem se skrývá tajemství nalezení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem?

Pracovním prostředím se náhle stalo místo, které jsme dříve využívali striktně pouze k odpočinku, pracovní doba se stala flexibilní, a tak se musíme neustále přizpůsobovat nepravidelnému rytmu pracovní doby. Práci si takto často takzvaně "nosíme domů" - je s námi neustále.

S rozšířením smartphonů a sociálních sítí se od práce zcela neoddělujeme, je naší součástí každý den a je nám na dosah snadněji než kdy dřív. Není neobvyklé pár vteřin po probuzení zkontrolovat e-mail, jestli se vyřešil problém z předešlého večera. Celý proces tak může narůstat až se hranice mezi osobním a pracovním životem zcela setřou. Dojde k narušení rovnováhy mezi dvěma světy, které bez sebe navzájem nemohou existovat.

Co nastane pak?
Jak tento proces zastavit?

 

Work-life balance

 

 

 

Nejprve si pojďme ujasnit, co to vlastně work-life balance je.

Zjednodušeně lze termín work-life balance označit jako rovnováhu mezi prací a osobním životem. Mnohé odborné články tuto rovnováhu popisují jako harmonické a zdravé rozdělení času, energie a pozornosti mezi nimi. Po dosažení této rovnováhy dokáže jedinec efektivně zvládat pracovní povinnosti a požadavky a zároveň si užít svůj volný čas, rodinný a sociální život, relaxaci a osobní zájmy.

Je na místě uvědomit si, že work-life balance není jen o tom, kolik času trávíte v práci a mimo ni, ale také je důležité věnovat pozornost kvalitě tohoto času. Nalezení pomyslné rovnováhy je klíčovým prvkem k celkovému blahu a životní spokojenosti, neboť nám napomáhá udržovat zdravé vztahy, držet stres na uzdě a vyhnout se tak i syndromu vyhoření.

 

Proč je work-life balance důležitý?

Nalezení pomyslné rovnováhy napomáhá zlepšit fyzické i duševní zdraví člověka a zlepšit vztahy jak v kolektivu, tak i s blízkými osobami. Předchází nadměrné míře stresu a přepracování a dokáže efektivně snížit riziko syndromu vyhoření či fyzických a duševních onemocnění.

Dále pozitvně ovlivňuje produktivitu a efektivitu, po kvalitním odpočinku a obnově energie jsme schopni podávat lepší pracovní výkony a naše práce je efektivnější, což vede v z dlouhodobého hlediska i ke zlepšení kariérního růstu.

V neposlední řadě nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životě přispívá k lepší kvalitě života, možnost věnovat se zálibám a koníčkům. Schopnost vyčlenit si čas na odpočinek a relaxaci a užít si volného času oddělením pracovních povinností působí pozitivně na celkovou pohodu jedince i jeho okolí.

 

 

 

Jak poznám, že work-life balance není v rovnováze?

Existuje celá řada indikátorů, které poukazují na to, že něco zkrátka „není v pořádku“.

 • Nadměrná pracovní zátěž: Vysoké pracovní tempo, časté přesčasy, zvýšená míra stresu, neustálý pocit, že žijete jen prací? Tyto i jiné znaky mohou znamenat, že ve work-life balance výrazně převažuje složka „work“.
   
 • Zhoršení fyzického nebo duševního zdraví: Přílišný stres a nedostatek odpočinku mohou mít negativní dopad na vaše zdraví. Ať už se jedná o fyzické či psychické problémy, které jsou spojeny s pracovním stresem, může to být varovným signálem.
   
 • Nedostatek času pro osobní zájmy a koníčky: Každý potřebujeme občas takzvaně „vypnout“ a „dobít baterky“. Ať už je to četba, sport či posezení s přáteli, při zvýšeném pracovním vytížení jdou tyto aktivity stranou, jelikož si často neuvědomujeme jejich důležitost pro správnou rovnováhu.
 • Problémy s rodinnými a sociálními vztahy: Neshody, hádky, minimum času stráveného s rodinou a blízkými může naznačovat, že se pomyslné vahadlo work-life balance vychýlilo nesprávným směrem. Zdravé sociální vztahy nám napomáhají snadněji překonávat vypjaté situace.
   
 • Ztráta motivace a životního nadšení: Pokud máte pocit, že práce ovládá váš život, vše je jí podřízeno a veškerý čas se točí jen kolem práce, omezujete se ve spánku a ráno vstáváte s nechutí, je to známkou toho, že jste vkročili do nerovnováhy a ze zdravého vztahu mezi prací a osobním životem se stává toxický.
   
 • Chronická únava: Neustálá únava, nezávisle na délce a kvalitě spánku, skleslá nálada, často až otupělost a pocit kdy „na ničem už nezáleží“ značí taktéž nerovnováhu ve work-life balance.

 

Pokud se u vás objevují tyto znaky, je důležité včas začít jednat a najít způsoby, jak obnovit rovnováhu mezi prací a osobním životem.


To může zahrnovat plánování, stanovení hranic, delegování úkolů a přehodnocení svých priorit.
Je také důležité mít podporu od nadřízených a kolegů.

 

 

Jak dosáhnout rovnováhy?

Rovnováhu mezi prací a osobním životem lze dosáhnout různými způsoby,
a to v závislosti na individuálních preferencích, profesním prostředí a životním stylu:

 • Flexibilní pracovní doba: Pro některé jedince trpící nerovnováhou ve work-life balance může být řešením flexibilní pracovní doba, která jim napomůže efektivně a účelně rozdělit pracovní dobu dle individuálních potřeb.
   
 • Dělení pracovních rolí: Vyvážení pracovních a domácích povinností mezi členy domácnosti může pomoci vytvořit požadovanou rovnováhu.
   
 • Delegování a organizace: Vytvoření efektivního systému pro organizaci, sdílení a plánování úkolů může pomoci snížit stres spojený s prací a umožnit věnovat více času osobním aktivitám.
 • Vymezení hranic: Stanovení jasných hranic mezi pracovním a osobním časem je důležité a napomáhá tělu a mysli vytvořit si správný rytmus.
   
 • Prioritizace: Uvědomění si svých priorit a cílů může pomoci lidem rozhodnout, jakým způsobem chtějí trávit svůj čas. Někdy je třeba udělat kompromisy a rozhodnout se, co je pro ně nejdůležitější.
   
 • Zaměření na kvalitu času: Spíše než na kvantitu času, může být důležité zaměřit se na kvalitu času stráveného s rodinou, přáteli a při koníčcích. To znamená být mentálně plně přítomen v daném okamžiku a neustále nemyslet jen na práci.

 

Způsobů, jak nalézt ztracenou rovnováhu je celá řada a jsou velice individuální.

 Proto nelze přesně určit konkrétní kroky, které je nutné k nalezení rovnováhy podniknout.
Často je na místě experimentování, kreativita a vytržení ze stereotypu.

 

 

 

Shrnutí

Každý člověk může upřednostňovat různé strategie a kombinace těchto přístupů, aby dosáhl ideální work-life balance podle svých potřeb.

Aby se zastavil proces stírání hranic mezi prací a osobním životem, je důležité stanovit hranice a respektovat je, stanovit jasné pracovní hodiny a oddělit je od osobního času. Důležité je také aktivně řídit používání technologií a čas věnovaný práci, aby nedocházelo k neustálému spojování s pracovním prostředím. Také je potřeba komunikovat s nadřízenými a kolegy o potřebách ohledně work-life balance, což může pomoci vytvořit zdravější pracovní prostředí.

Je důležité zdůraznit, že work-life balance je individuální a závisí na osobních prioritách, cílech a životním stylu každého jednotlivce. Někomu může vyhovovat více práce a méně volného času, zatímco pro jiného může být důležité více času věnovat rodině, koníčkům a odpočinku.

 

 

Naučte se delegovat svou práci.

Pomůžeme vám se správou sociálních sítí i s vašim webem. 

Kontaktujte nás, rádi se vám budeme věnovat.

Kontaktujte nás >

Jsme tu pro vás!

 

 

Zdroje:

www.mentalhealth.org.uk
www.betterup.com
www.cpdonline.co.uk
www.welcometothejungle.com
www.forbes.cz