Marjana Hafijčuková a Judita Kabzanová

Jak na zákaznickou podporu

Možná si myslíte, že váš produkt nebo služba jsou dost kvalitní a že vaši zákazníci po nákupu už žádnou další péči nepotřebují. Opak je ale pravdou.

Na dobré zákaznické podpoře stojí a padají nejen vaše prodeje, ale i oblíbenost vašeho brandu. I sebelepší produkt potřebuje pořádnou zákaznickou podporu, protože život je pestrý a nikdy nevíte, v jaké situaci se váš klient a váš produkt ocitnou.

 

Dobrá zákaznická podpora musí být připravena zkrátka na vše!

 

Kvalitní pracovník zákaznické podpory by se měl vyvažovat zlatem. Je potřeba, aby byl empatický a uměl jednat s lidmi, zároveň ale musí mít maximální znalost ohledně vašeho produktu a musí být schopen odpovídat i na komplikované otázky. Neměl by se zaleknout vypjatých emocí a zcela určitě by měl mít velký smysl pro humor. 

Je to jednoduché - lidé jsou klíčovým faktorem každé zákaznické podpory. Pokud na vás někde budou nepříjemní, už se k jejich službám nevrátíte, i když byl jejich produkt jinak v pořádku. Pokud vám ale podpora vyjde vstříc, za jakékoliv problémy se omluví, případně nabídne kompenzaci, ani drobné problémy s produktem nebo službou vám nezabrání v opakování vaší objednávky.

zákaznická podpora - INNOIT blog

 

 

Zákaznická podpora je velmi často zmiňována také v různých typech marketingových frameworků, z nichž asi nejznámějších je framework STDC.
Samotná zákaznická podpora je součástí poslední fáze CARE, tedy péče o zákazníka. Kvalitní a efektivní zákaznická podpora má obrovský význam pro udržení zákazníka, jeho opakované nákupy, ale i pro brand awarness a budování lovebrandu. Dalšími významnými součástmi této CARE fáze jsou kromě podpory také věrnostní programy, věrnostní slevové akce, dotazníky, VIP sekce a přístupy ke sdílenému obsahu a podobně. Své stálé zákazníky také můžete personalizovaně oslovit přes NL i sociální sítě. 

 

Dobrý CRM nástroj - základ všeho

Customer Relation Management je nástroj, bez kterého už se dnes neobejde žádný pořádný business.

Musíte přece mít přehled o historii i obchodních preferencích vašich klientů.

Tento nástroj je v podstatě vylepšená databáze vašich klientů, v které můžete zaznamenávat historii nákupů vašeho klienta, vzájemnou komunikaci, nerealizované nabídky a mnoho dalších parametrů.

Tyto nástroje jsou klíčové pro komunikaci napříč teamem a dodržování jednotných standardů komunikace. Pro efektivní využití je můžete napojit na další systémy - váš workflow nebo task manager, emailingového klienta a další marketingové nástroje.

 

 

Časté chyby zákaznické podpory

 1. Používání obecných odpovědí.
  Τěmi se problém ale vůbec nevyřeší Naučené, robotické, nicneříkající fráze, plné vaty s nulovou informační i přidanou hodnotou zákazníka spíše naštvou, než aby splnily svůj účel.
 2. Pozdní nebo vůbec žádná reakce na požadavek.
 3. Popírání vlastních tvrzení
  Ještě pikantnější je to v případě, kdy máte před sebou vzájemnou předchozí písemnou komunikaci.
 4. Nezájem jakkoliv situaci vyřešit, nabídnou řešení, nebo alespoň návod k řešení.
 5. Je vám požadavek klienta nejasný?
  Nestyďte se zeptat ještě jednou. Upřesněte si, že si navzájem rozumíte a máte na mysli totéž. Online komunikace je složitější, než osobní kontakt, a je potřeba formulovat dotazy tak, aby v psaném textu dávaly smysl a nevyzněly jako náhodné údery do klávesnice. Často to není jednoduché a je potřeba notná dávka soustředění i empatie. 

 

 

 

Různé typy zákazníků

zákaznická podpora 24/7 - INNOIT blog

Během komunikace se zákazníky se můžeme setkáat s několika typy lidí, kteří se v komunikaci vyznačují konkrétními rysy. Máme-li velké štěstí, tyto rysy se u jednotlivých zákazníků prolínají a tvoří pestrý mix slibující nezapomenutelný zážitek.

Berte však naše zkušenosti s humorem a rezervou.

I přes drobné nedostatky v komunikaci děláme našim klientům podporu rádi a s chutí. 

 

V š e c h n o z v l á š ť aneb nezachování kontinuity vlákna: každý e-mail chodí samostatně a není udržována kontinuita konverzace. Znatelně se tím zhoršuje orientace v řešené situaci. 

 

Bipolární porucha aneb klient používá několik e-mailových adres, řeší z nich stále stejnou situaci, jednou odpoví z jedné, jindy zas z druhé, v závislosti na náladě a astronomickém uspořádání hvězd. Konverzace v tomto případě připomíná spíše rozhovor s osobou, jíž byla diagnostikována bipolární porucha nebo rozdvojená osobnost.

 

Recyklát aneb jedno vlákno navždy - po vyřešení dané věci se s novým požadavkem klient ozve v rámci již vyřešeného vlákna. Pro přehlednost rámci přehlednosti - zvlášť při řešení více požadavků u různých projektů - je to hotová noční můra.

 

Jedu si to svoje aneb ignorace opakovaných proseb a žádostí, aby pro každý požadavek bylo zahájeno nové vlákno se všemi náležitostmi. 

 

Last minute aneb na volno či víkend se nehraje. Klient, který v pátek zašle obsáhlý požadavek, jehož zhotovení by si ideálně představoval v pondělí dopoledne.

Pštros aneb na e-maily nereaguji ani po třetí urgenci, nutící nás k téměř detektivní práci v podobě hledání možností, jak se s danou osobou spojit, protože nikdo nechce, aby klientovi přestala fungovat doména nebo web.

 

Doptej se aneb z pěti dotazů jsou zodpovězeny tři, z toho dva potřebují specifikace. Výrazně se tak prodlužuje doba vyřizování požadavku.

 

Dohromady ale zvlášť aneb každý požadavek je zaslán v rámci jednoho vlákna v X různých mailech - což je ale nejpřijatelnější z uvedených variant a je to spíše roztomilé, protože se snaží nám ulehčit práci a orientaci v požadavcích.

 

Hodně ale nic aneb rozhovor je vyčerpávající, podstatné informace obsahují pouze 5% z celého objemu konverzace. Ve výsledku se často k ničemu nedopracujeme, protože po obsáhlém požadavku následuje situace Pštros.

 

Odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil aneb požadavky se mění, nároky zůstávají. Stává se, že klient změní své požadavky na poslední chvíli, datum a čas dokončení však zůstává stejný. Odpracovaný čas strávený plněním původního požadavku se stává prací zdarma, vždyť nakonec nic nedostal.

 

 

 

TOP 10 pravidel pro dokonalý zákaznický servis

Pro ještě lepší komunikaci s vašimi zákazníky jsme pro vás připravili 10 praktických tipů.

1. Rychlost odpovědi
2. Personalizace komunikace
3. Jasnost a srozumitelnost
4. Proaktivita
5. Zaznamenávání historie komunikace
6. Školení zaměstnanců
7. Zpětná vazba
8. Etika podpory
9. Strukturovaný workflow
10. Otevřená komunikace

Rychlost odpovědi
Odpovědi na e-maily by měly být co nejrychlejší, neměly by však ztrácet na kvalitě.

Ideální je stanovit si spolu s klienty časový rámec pro odpovědi, například 24 hodin. Pokud je to možné, odbavte e-maily, které ve vaší schránce přistály mimo pracovní dobu pomocí automatické odpovědi. Tu nastavte tak, aby, odesílatele informovala o tom, v jakédobě mohou očekávat plnohodnotnou reakci.

Telefonické hovory by měly být v pracovní době také přijímány co nejrychleji, a pokud to není možné, klienti by měli být informováni o očekávaném čase odpovědi například pomocí SMS

Personalizace komunikace
Přistupujte ke klientům osobně a vždy používejte jejich jména nebo příjmení.

Zamezíte tak nedorozuměním v případech, že byl daný e-mail omylem určen jinému klientovi. Použití vlastního jména je také základním kamenem osobní zákaznické komunikace. Navíc váš klient nebude mít pocit že komunikuje s e-mailovým automatem nebo jiným robotem.

Zabývejte se konkrétními problémy nebo otázkami klientů, aby věděli, že jejich potřeby jsou skutečně chápány, ale raději si ujasněte si jejich požadavky pomocí přehledné rekapitulace a kontrolních otázek.

Jasnost a srozumitelnost
Ujistěte se, že jsou vaše odpovědi vždy jasné, srozumitelné a informativní.

Vyhněte se příliš odborným termínům, pokud nejsou nezbytně nutné, a v případě použití je vysvětlete. Požadavky si s klientem vždy před spuštěním projektu ujasněte.

Proaktivita
Nabízejte aktivně pomoc a rady i bez toho, že by klient explicitně vyjádřil jejich potřebu.

Informujte klienty o nových službách, aktualizacích nebo změnách, které by je mohly zajímat. Učiňte tak pomocí newsletteru či personalizované komunikace, zapisujte si, jaké služby klienti v minulosti využili, abyste mohli nabídnout návazný servis.Postupně své služby aktualizujte a rozvíjejte.

Pokud se klient delší dobu neozývá, dejte mu vědět, že na něj myslíte - je vše v pořádku, nepotřebujete s něčím pomoci?

Zaznamenávání historie komunikace
Udržujte si přehled o historii komunikace s každým klientem.

To vám pomůže předejít opakování stále stejných otázek a umožní efektivní spolupráci v rámci daného problému. Můžete k tomu využít nejrůznější CRM a Support systémy. Nám k tomu například efektivně napomáhají například štítky projektů v SupportBoxu. Požadavky nejlépe evidujeme zvlášť v jednotivých vláknech, protože je trochu obtížné se orientovat v požadavcích, pokud jsou všechny sdruženy do jednoho.

Školení zaměstnanců
Poskytujte pravidelné školení zaměstnancům v oblasti mezilidské komunikace a řešení problémů.

Zaměřte se na empatii a schopnost řešit problémy zákazníků. Proběhly v rámci vaší organizace jakékoliv změny či aktualizace? Komunikujte to se svými zaměstnanci, neopomíjejte jejich potřeby a vždy si vyslechněte a berte v potaz zpětnou vazbu.

Zpětná vazba
Sbírejte zpětnou vazbu od zákazníků ohledně kvality poskytované podpory a aktivně na ni reagujte.

Zpětná vazba by měla být brána jako příležitost k zdokonalení vaší komunikace. Nezapomínejte však ani na “vnitřní” zpětnou vazbu - anonymní dotazníky, které zaměstnancům pravidelně předložíte k vyplnění jsou jednou z možných cest, jak zlepšit své interní procesy a zároveň si uchovat profesionalitu i důvěru klientů.

Etika podpory
Při komunikaci s klienty se držte etických principů.

Respektujte soukromí zákazníků a citlivost jejich informací. S klienty komunikujte s úctou. V případě konfliktu se nenechte rozrušit. Také se nebojte se za svou chybu upřímně omluvit, je to známkou toho, že jsme všichni přece jen lidé. Problémy se dějí, ale je třeba vždy hledat efektivní a uspokojivé řešení každého zádrhelu.

Strukturovaný workflow
Zajistěte, aby váš tým měl jasný a strukturovaný postup při řešení dotazů a problémů zákazníků.

“Návod” na řešení situací, jak postupovat a s kým kdy a jak komunikovat. Existuje celá řada možností, jak workflow směřovat, mělo by se ale vždy jednat o proces, který má svůj řád a je dodržován a respektován naskrz celou organizací.

Otevřená komunikace
Buďte otevření ohledně možných problémů nebo omezení vašich služeb, ale zároveň se snažte nabídnout řešení, které klientovi dokáže pomoci.

Snažte se hledat způsoby, které jsou pro klienta výhodné a vciťte se do jeho situace. Klient velmi dobře pozná, pokud se snažíte cokoliv zatajit či přikrášlit. Nezapoměňte, že dobré jméno společnosti je je ve vašich rukou! Řešte situace přímo, nevyhýbejte se dotazům a nesnažte se “mlžit”.

V případě, že informace sdělit nemůžete, seznamte s tímto faktem osobu, která informace požaduje. Krátké a strohé odpovědi jsou stejně nepříjemné jako sáhodlouhé nicneříkající romány plné výplně a prázdných slibů. Klíčem efektivní a kvalitní e-mailové a telefonické podpory je profesionální a otevřené jednání na úrovni.

 

 

Shrnutí

 

Zákaznická podpora je alfou a omegou každého obchodního vztahu, i když to na první pohled nemusí být patrné.

Dobře vyškolený, empatický a zkušený pracovník zákaznické podpory je skutečný specialista k nezaplacení. Bude si vědět rady s různými typy klientů, pochopí jejich potřeby a najde řešení pro nejrůznější situace.

Pro skvělou komunikaci se zákazníky zařaďte do svého workflow naše komunikační desatero a zazáříte.

 

 

Máte pocit, že se v komunikaci s klienty ztrácíte?

Potřebujete pomoct s komunikací se zákazníky po nákupu?

Kontaktujte nás >

Ozvěte se nám a společně vylepšíme vaši zákaznickou podporu.