V rámci redesignu jsme se zaměřili na přehlednost a moderní pojetí celého webu. Design webu jsme přizpůsobili cílové skupině 15-25 let tak, aby se na webu cítili v bezpečí a pochopeni. Zvolili jsme moderní, výrazné barvy, které korespondují s komunitou LGBTQ+. Hravý, ale zároveň seriózní design tak propojuje veškeré další podstránky na webu.

Důraz jsme dávali i přístupnosti pro osoby s poruchou barvocitu. Touto poruchou trpí až 10 % populace, proto jsme volili kontrastní barvy, které pro ty s poruchou barvocitu nesplývají. Mezi zvolenými barvami je tak i v tomto případě zachován kontrast a web nepůsobí jednotvárně.

Jedním ze zadání bylo také mít web přizpůsobený pro zrakově postižené. Zajistili jsme u každého prvku jeho popis, dále jsme zkontrolovali správnou strukturu nadpisů a další nezbytnosti, aby byl web přístupný i pro zrakově postižené.

Důležitým faktorem bylo přizpůsobení chatu s klienty. To doposud bylo řešeno nestandardně a bylo třeba chat přizpůsobit novodobým trendům. Chat je tak nyní jak graficky, tak funkčně srovnatelný s nejznámějšími chatovacími aplikacemi. Bylo potřeba přizpůsobit jak chat pro klienty, tak chat pro mentory.

S barvou ven - chat - INNOIT