Chci něco podobného

Online poradna První krok

  • Navazuje na desetileté působení obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN.
  • Nabízí bezplatnou anonymní pomoc, podporu a mentoring.
     

Online chat

  • Vytvořili jsme portál, díky kterému se klient může spojit s vybraným mentorem a sdílet s ním svou složitou životní situaci.
  • Komunikace mezi mentorem/ mentorkou a klientem probíhá online pomocí chatu