Vytvořili jsme šablonu na míru, kterou pravidelně aktualizujeme. Rozesíláme několik newsletterů měsíčně a díky jednotnému vzhledu čtenář vždy již při prvním pohledu pozná od koho e-mail dorazil.

Rozesílat newslettery hromadně na všechny kontakty je však velmi neefektivní. Staráme se proto i o celou databázi kontaktů.

  • Kontakty selektujeme do jednotlivých sekcí, aby rozesílka mohla být účelná.
  • Tvoříme newslettery na míru dané cílové skupině.
  • Ozdravujeme databázi a staráme se tak o dobrou reputaci u e-mailových klientů.

Protože kdo nedoručuje - neprodává!