V roce 2023 proběhl již několikátý ročník představení kroužků a sportovních klubů pro školáky, kde si děti mohly vybrat ten ideální kroužek z více jak 40 možností.

Pro klienta tvoříme kompletní originální grafiku a zajišťujeme tiskoviny pro tuto akci, jako například plakáty, označení jednotlivých stánků a bannery. Kromě tiskovin jsme připravili i poutavou prezentaci na LED poster.

V online světě tvoříme příspěvky na Facebook a spravujeme webové stránky , kde zveřejňujeme program celé akce, seznam všech kroužků a je zde i formulář, přes který se mohou kroužky na Kroužkofest přihlašovat.

Kroužkofest - INNOIT