Eliška Haubertová

Změny na e-shopech od podzimu 2022

Provozujete e‑shop nebo jste zákazník?
Na podzim 2022 budou právní změny!

Sepsali jsme pro vás ty nejdůležitější změny a co pro vás znamenají. Novela zákona je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně a my bedlivě sledujeme celý proces, abyste vy nemuseli.

Tyto změny nyní nejsou platné a provozovatelé e-shopů je budou muset nejspíš řešit až na podzim.

Nebojte, o všem vás budeme včas informovat.

Novela e-shopů od podzimu 2022 - INNOIT
 

Jaké změny nás čekají?

1. Stop falešným recenzím

Recenze jiných spotřebitelů jsou oblíbeným faktorem při rozhodování zákazníků. Je možné ale věřit všem? Novela bude zakazovat zveřejňování nebo pověřování ke zveřejňování falešných recenzí. Jak to v praxi ohlídat? Provozovatelé e-shopů musí být schopni doložit, že byla recenze napsána opravdovým spotřebitelem - například doložením informací o objednávce.

2. Objednávkové tlačítko

Tuto změnu můžete znát jako “tlačítkovou novelu”. Na objednávkovém tlačítku bude muset být přesně formulovaný text (například “Objednávka zavazující k platbě”). Z textu musí jasně vyplývat, co bude po zákazníkovi požadováno - například platba. Tento text nemusí být formou tlačítka. Musí však být dobře viditelný před dokončením objednávky a tlačítko je tak nejoblíbenějším způsobem. Z hlediska UX je lepším řešením text/oznámení pod objednávkovým tlačítkem.

3. Informační povinnost

Za personalizované ceny považujeme ty ceny, které jsou upraveny dle předešlého chování zákazníka při nakupování. E-shop bude muset nově každému zákazníkovi uvést, zda se jedná o personalizované ceny. To platí obzvláště u B2B zákazníků, u kterých jsou často vyšší slevy při vyšších cenách nákupu zákazníka. Informace o personalizovaných cenách je pro zákazníka důležitá a musí mu být sdělena před každým uzavřením smlouvy/objednávky. Musí být zákazníkovi dobře přístupná a viditelná, nestačí ji jen zahrnout do informací o zpracování osobních údajů. Práce s osobními údaji, podle kterých probíhá personalizace cen musí být v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů známém jako GDPR. Dodržování této povinnosti kontroluje Česká obchodní inspekce.

Všem zákazníkům musí být známá identita prodávajícího. Jedná se o profesionála (podnikatele) nebo o spotřebitele? Na této informaci závisí právní úprava smluvního vztahu a způsob, jakým bude kupující chráněn. Všeobecné obchodní podmínky budou muset obsahovat také e‑mail a telefon.

Informační povinnost e-shopů - INNOIT

4. Už žádné zavádějící slevy

Zmatky ohledně slev například v Black Friday skončí. V nynějším platném zákoně jsou již fiktivní slevy zakázány. Není v něm však jasně definováno, co to fiktivní sleva je. Na řadě e-shopech i v kamenných obchodech slevy fungují tak, že obchodníci zvýší původní cenu a poté produktu dají vysokoprocentní slevu. Kvůli navýšení původní ceny se ale skutečná sleva nejčastěji pohybuje v řádech jednotek, nebo je nulová. Tento problém má novela napravit. Nově se bude za “původní” cenu považovat pouze nejnižší prodejní cena za posledních 30 dnů na daném e-shopu. To se nevztahuje na zboží s krátkou trvanlivostí, jakým jsou například potraviny.

 

 

 

Co se změnami?

Jaké změny se tedy uskuteční a komu prospějí? Ač se mohou zdát jako zbytečná práce pro provozovatele e-shopů, není tomu tak. Tyto změny budou sloužit pro lepší informovanost zákazníků a budou je chránit před podvodnými slevami. Co tedy budou muset dodržet porvozovatelé e-shopů a co změny přinesou jejich zákazníkům? Připravili jsem pro vás jejich výčet.

 

Co to znamená pro majitele e-shopů?

 • Provozovatelé budou muset být schopni doložit, že recenze byly napsány opravdovými zákazníky.

 • Za “původní” cenu se bude považovat pouze nejnižší prodejní cena daného produktu za posledních 30 dnů na daném e-shopu.

 • Před dokončením objednávky musí být dobře viditelný text, který informuje o závazcích zákazníka v případě odeslání objednávky.

 • Každému zákazníkovi musí být dobře viditelně uvedena informace, zda se jedná o personalizované ceny či nikoliv.

 • Všem zákazníkům bude muset být známá identita prodávajícího. Tyto informace budou zahrnuty ve VOP.

Co to znamená pro zákazníky e-shopů?

 • Zákazníci budou mít věrohodnější informace v recenzích.

 • Konec podvodným a fiktivním slevám. Zákazník bude vědět opravdovou původní cenu.

 • Zákazníci budou informováni o svých závazcích, v případě že dokončí a odešlou objednávku.

 • Každý zákazník bude mít před uzavřením objednávky informaci, zda se jedná o personalizované ceny.

 • Zákazníci budou znát identitu prodávajícího. Jedná se o podnikatele či spotřebitele? Informace o prodávajícím bude moct každý zákazník najít ve Všeobecných obchodních podmínkách.

 

 

Shrnutí

E-shopy čekají na podzim 2022 legislativní změny. Ty budou sloužit pro lepší informovanost zákazníků. Také budou zákazníky chránit před podvodnými slevami. Pro provozovatel e-shopu to znamená povinnost těmito změnami se řídit. V případě jejich nedodržování budou postihováni pokutami. Jejich výši ale ukáže teprve praxe. V krátkosti shrneme připravované změny: 

 • Recenze budou muset být napsány opravdovými zákazníky.
 • Konec fiktivních a podvodných slev.
 • Před dokončením objednávky bude muset být prohlášení o závazcích zákazníka.
 • Bude uvedeno, zda se jedná o personalizované ceny.
 • Zákazníci budou znát identitu prodávajícího.

 

Nevíte, co si se změnami počít?

Nebo jen potřebujete poradit?

Obraťte se na nás a společně změny na vašem e-shopu zvládneme!

Kontaktujte nás >

Zdroje:

www.shoptet.cz
www.businessinfo.cz